ALLVIKEN
DSC_0151.jpg

NYHETER

TMO - trauma medveten omsorg

Den 6-7/3 har all ordinarie personal genomgått en utbildning i TMO - traumamedveten omsorg via Rädda barnen. Samtliga verksamheter har deltagit, och vi brinner verkligen för detta arbetssätt med fokus på att förstå vikten av hur trauma hos våra ungdomar påverkar både hjärnan och våra beteenden och hur vi kan jobba med detta. Två fantastiska dagar som verkligen gått hand i hand med hela vår verksamhets vision och arbetssätt.

Marielle Ragvals
Vinterns skidresa till Idre

Under vecka 4 åkte våra ungdomar och personal upp till Idre fjäll för en härlig skidresa med utförsåkning. De hade en härlig tid med många nya minnen!

Marielle Ragvals
Steg-1 utbildade!


I december blev vår föreståndare Sofia Bucht och vår verksamhetschef Marielle Ragvals klar med en 2-årig kognitiv relationell steg-1 utbildning på Ersta Sköndals högskola i Stockholm! ❤️

Marielle Ragvals
Artikel i RUM 56 om vårt CSR-arbete.

I senaste numret av RUM 56 finns en artikel med om oss på ALLVIKEN, ÄLBY och ÖSTAGÅRDEN och om vårt arbete med CSR- Corporate Social Responsibilty. En viktig del av våra verksamheters grundstenar är att ge tillbaka till samhället, både lokalt och globalt. Vi tror att vi alla behöver bidra till helheten för att få en bättre och mer jämställd värld. Varje liten insats räknas och tillsammans kan vi göra skillnad!

Förutom LOVE and HOPE skänker vi varje månad pengar till UNHCR och HUNGERPROJEKTET. För att ta del av mer information om vårt CSR-arbete gå in på vår hemsida och klicka på “GIVING BACK” eller följ denna länk: https://www.allviken.se/giving-back

Marielle Ragvals
Artikel i DN 11/11-18.

I DN den 11 november medverkade vi med en artikel kring våra verksamheters gemensamma vision “att jobba med de bakomliggande orsakerna till missbruket och inte skriva ut ungdomarna så fort de uppvisar sitt problembeteende”. Ett roligt och intressant samarbete där vi fick möjlighet att beskriva mer ingående hur vi tänker och jobbar i behandling med våra ungdomar.

Marielle Ragvals
HVB-dagen i Uppsala

Igår deltog vi på HVB-dagen i Uppsala. Vi lyssnade på intressanta föreläsningar och berättade om våra verksamheter och utbytte erfarenheter med andra aktörer. Intressant och givande dag!

Marielle Ragvals
Utbildningsdag i hot och våld

Måndagen den 22/10 deltog hela personalgruppen från ALLVIKEN HVB, ÄLBY Stödboende och ÖSTAGÅRDEN i en heldagsutbildning i hot och våld. Vi har gått igenom hur vi effektivt ska arbeta för att förebygga våldssituationer, hur lagstödet ser ut och vilka handlingsplaner vi har när situationer uppstår. En riktigt bra dag med föreläsningar, konkreta exempel och övningar. Allt för en bra och trygg boendemiljö för våra inskrivna ungdomar samt för en trygg arbetsplats för våra anställda.

Marielle Ragvals
Anhörigdag på Östagården och Allviken

Lördagen den 19 maj hade vi anhörigdag ute på Östagården och Allviken. För oss är det en självklarhet att hela familjen ska involveras när en familjemedlem hamnar i missbruk. Vi pratade bl a om beroende, medberoende, skuld och skam och hur man på bästa sätt hjälper sitt barn ur missbruket.

Marielle Ragvals
Utbildningsdag med DISC-analyser

Idag har vi en gemensam utbildningsdag på Östagården tillsammans med Patrik Sandberg, förestagscoach. Vi arbetar tillsammans med kommunikation och bemötande och tar reda på våra personliga beteendemönster genom att göra individuella DISC-profiler*. Vi lär oss om varandra och om oss själva och hur vi kan utvecklas för att bättre bidra till den stora arbetsgruppen. En dag fylld med utmaningar, igenkänning, skratt och glädje.

Den 4/5 fortsätter utbildningsdagen för cheferna och behandlingsansvarig för att utmanas i att leda medarbetarna på ett bättre och mer effektivare sätt.

Utbildningsdagen följs sedan upp med personlig individuell coachning under ca två månaders tid för samtliga anställda utifrån deras DISC-profiler.

*DISC-profiler - personlighetstyper baserade på Marstons teori; Dominans, Inflytande, Stabilitet och Konformitet. De beskrivs numera också med hjälp av färgerna Röd (D), Gul (I), Grön (S) och Blå (C).

Marielle Ragvals
Nya ramavtal

Vi ingår nu ramavtal med Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungsälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Thörn och Öckerö kommun. Superkul med nya kommuner och nya samarbeten framöver!

Marielle Ragvals
Sebastian Stakset besöker Allviken HVB

Idag har Sebastian Stakset varit och träffat våra killar från Allviken HVB och Älby stödboende. Han har berättat om sin väg ut ur droger, kriminalitet och hat och ingjutit hopp och kärlek till alla våra ungdomar som fortfarande kämpar med mörkret och drogerna. Vi har haft en fantastisk dag med så mycket glädje, frihet, kärlek och hopp och vi är alla så tacksam för både Sebastian och hela hans team för att de tog sig tid att komma till oss och möta våra ungdomar. Kärlek! 
För bilder besök vår Facebooksida, Allviken HVB eller Älby stödboende.

Marielle Ragvals
Grundutbildning i kognitiv relationell psykoterapi

Fr o m januari 2017 har föreståndaren och ställföreträdande föreståndaren påbörjat en 2-årig vidareutbildning i kognitiv relationell psykoterapi på Ersta Sköndal Högskola. Detta ser vi väldigt mycket fram emot, dels för den egna personliga utvecklingen, men främst för hela vår verksamhets samlade kompetens och för våra ungdomars behandlingsinnehåll och kvalité i de enskilda terapeutiska samtalen.

Marielle Ragvals
Anhörigdag 4/2 -17

I helgen har vi haft en anhörigdag för de anhöriga till våra ungdomar på Älby stödboende och Allviken HVB. En väldigt lyckad dag med utbildning om beroende och medberoende samt diskussioner om gemensamma erfarenheter och utmaningar.

Marielle Ragvals
ÄLBY STÖDBOENDE och alla våra träningslägenheter står nu under tillsyn av IVO!

Idag är dagen vi så länge väntat på! Nya regler from årskiftet 2016 innebär att även stödboenden (och sen i juli 2016 även samtliga träningslägenheter) ska stå under IVO:s tillsyn och vara tillståndspliktiga verksamheter. Detta är något vi välkomnar och ser som en kvalitetssäkring och en trygghet för våra ungdomar, deras familjer och våra uppdragsgivare! Idag kom beskedet vi väntat på sen början av året: ÄLBY STÖDBOENDE och alla våra lägenheter i Uppsala och Gävle är nu godkända av IVO och vi fick vårt tillstånd med posten idag! Pga av långa handläggningstider har väntan varit lång, men vi är så glada och tacksamma för detta! Vi har nu vårt tillstånd klart för målgruppen ungdomar/unga vuxna 16-20 år.

Marielle Ragvals
Socionomdagarna 2016

Under två dagar har Allviken HVB och Älby stödboende deltagit på Socionomdagarna i Stockholm som utställare. Vi har minglat, knutit nya kontakter och lyssnat på intressanta föreläsningar! Mycket givande dagar, men trots detta är det skönt att vara åter i verkligheten med våra fantastiska ungdomar igen.

Marielle Ragvals
HVB-dagen i Stockholm den 21/9-16

Den 21/9 deltog vi från Allviken HVB, Älby Stödboende och Älby träningslägenheter på HVB-dagen i Stockholm! Vi hade en fantastisk dag med nya kontakter både gällande uppdragsgivare och andra verksamheter. Vi minglade, utbytte erfarenheter och fick möjlighet att berätta om våra verksamheter, det vi brinner för och hur vi arbetar!

Marielle Ragvals
Sofia Bucht godkänd av IVO som ställföreträdande föreståndare!

Vi är mycket glada över att ha kunnat utöka vår verksamhet på ALLVIKEN HVB med en ställföreträdande föreståndare utöver vår ordinarie föreståndare. Idag kom beskedet från IVO som nu innebär att Sofia Bucht blivit granskad och godkänd av IVO! Vi är otroligt stolta och tacksamma över det tillskott hon inneburit för vår verksamhet och som hon kommer fortsätta innebära åren framöver!

”IVO bedömer att verksamheten med den ställföreträdande föreståndaren har förutsättning att uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet enligt 7 kap. 2 § SoL. Skälen till IVO:s bedömning är att Sofia Bucht uppfyller de krav som gäller enligt 3 kap 3 § SoL.”

Marielle Ragvals