ALLVIKEN
DSC_0151.jpg

NYHETER

Utbildningsdag med DISC-analyser

Idag har vi en gemensam utbildningsdag på Östagården tillsammans med Patrik Sandberg, förestagscoach. Vi arbetar tillsammans med kommunikation och bemötande och tar reda på våra personliga beteendemönster genom att göra individuella DISC-profiler*. Vi lär oss om varandra och om oss själva och hur vi kan utvecklas för att bättre bidra till den stora arbetsgruppen. En dag fylld med utmaningar, igenkänning, skratt och glädje.

Den 4/5 fortsätter utbildningsdagen för cheferna och behandlingsansvarig för att utmanas i att leda medarbetarna på ett bättre och mer effektivare sätt.

Utbildningsdagen följs sedan upp med personlig individuell coachning under ca två månaders tid för samtliga anställda utifrån deras DISC-profiler.

*DISC-profiler - personlighetstyper baserade på Marstons teori; Dominans, Inflytande, Stabilitet och Konformitet. De beskrivs numera också med hjälp av färgerna Röd (D), Gul (I), Grön (S) och Blå (C).

Marielle Ragvals