ALLVIKEN
DSC_0058.jpg

GIVING BACK

DSC_0058.jpg
 
 

GIVING BACK

Vi på Allviken arbetar aktivt med CSR* och känner ett behov av att visa våra ungdomar vikten av att ge tillbaka till samhället och att vi gemensamt kan få vara en del av någonting större än oss själva.

Genom månatligt stöd till olika välgörenhets organisationer hoppas vi kunna bidra till den större helheten och vara med och skapa långsiktig förändring.

Vi har idag ett upprättat samarbete med Love and Hope, Hungerprojektet och UNHCR.

”Vi ser CSR som ett sätt att minska onödig förbrukning av såväl mänskliga, fysiska och ekonomiska resurser, och samtidigt optimera användningen av de resurser vi förfogar över”.

* CSR – Corporate Social Responsibility, hållbart företagande med samhällsansvar

 
Allviken HVB 2017.png
Allviken HVB 2018.png
Diplom Allviken Love&Hope.png