ALLVIKEN

UTREDNING

_DSC3649.jpg
DSC_0092.jpg

UTREDNING

Allviken samarbetar med Paromagruppen för utredningar och läkarvård. Från företagets hemsida citerar vi:

Tillsammans går vi igenom ett antal moment för att utredningen ska kunna genomföras och färdigställas i ett psykiatriskt/psykologiskt utlåtande. Vid en utredning får du träffa både läkare och utredningspsykolog.

Några av momenten är diagnostisk intervju, självskattningar, olika tester, samtal och eventuella övriga intervjuer med närstående, inhämtning av journaler och observationer.

Vilka moment man gör är beroende på vilken typ av utredning som ska genomföras. Under utredningen träffar klienten specialistläkare (specialist inom psykiatri) och legitimerad psykolog, specialist inom neuropsykologi.

 

ALLMÄNPSYKIATRISK UTREDNING

Utredning görs med hjälp av psykologiska tester. Testar av förmåga och personlighet, intervjuer, skattningsskalor, observationer och samtal.

Utredningen riktar in sig på diagnoser som bipolär sjukdom, depression, panikångest och andra ångesttillstånd, personlighetsstörningar, missbruk, ätstörningar, trauma med flera.

En beskrivning av personligheten ges också om hur man fungerar även om man inte uppfyller kriterier för en diagnos. Utredningen sammanfattar i ett utlåtande där psykiatrikerns och psykologens sammanlagda bedömning presenteras.

 

NEUROPSYKIATRISK UTREDNING

Under utredningen träffar du både psykolog och psykiatriker. Utredningen svarar på frågeställning inom det neuropsykiatriska området, som exempelvis, adhd/add, autism/aspbergers syndrom, tourettes syndrom.

Det ingår även en differential diagnostisk bedömning, dvs om en samsjuklighet föreligger med psykiska och/eller psykiatriska syndrom, eller sjukdom eller med annan samtidig neuropsykiatrisk problematik.

Utredningen görs av en psykolog med en specialistutbildning inom neuropsykologi och differential bedömningar.

 

NIVÅBESTÄMNING

Vi gör en kartläggning av den kognitiva processen där allmänbegåvning utreds. Utredningen är en hjälp där det framgår vilka förväntningar man kan ha på en person och vilka krav som kan ställas.

Insatserna och förväntningarna behöver anpassas efter funktion/diagnos, där kompensatoriska insatser ofta behövs.

Vi har ett tätt samarbete mellan Allviken, Paromagruppen, ungdomen, vårdnadshavare samt remittent under hela utredningstiden.

FÖR MER INFORMATION OM PRISER SAMT UPPLÄGG, VÄNLIGEN KONTAKTA OSS PÅ: 072-399 05 33