ALLVIKEN

ANHÖRIGSTÖD

_MG_0067.jpg
 
 

ANHÖRIGSTÖD

I varje familj där det förekommer missbruk drabbas även anhöriga. Det kan ta sitt uttryck på olika sätt - känslomässigt, ekonomiskt eller fysiskt. Vanligtvis förknippas det också med svårhanterliga känslor som skam och skuld. Frågor som ”vad skulle jag ha gjort annorlunda” eller ”vad har jag gjort för fel” är inte ovanliga.

Det är aldrig en enskild persons fel att någon börjar missbruka och det kan vara en befrielse att få det förklarat för sig. Det viktigaste är att lära sig hur man bäst hjälper någon att ta sig ur ett missbruk och hur man undviker att bli medberoende.

Det finns många frågetecken att räta ut om vad det är som händer då man står inför det missbrukaren drivs av. Genom individuella familjestödsamtal och anhörigdagar kan vi tillsammans arbeta med detta.

 
 
 

INDIVIDUELLA FAMILJESTÖDSAMTAL

Vi erbjuder individuellt utformade föräldrastödsamtal. Parallellt med ungdomens behandling får föräldrarna möjlighet att arbeta med den anhörigproblematik som uppstår när en familjemedlem hamnar i ett missbruk. Insatserna ordnas så att det sker ett samarbete mellan vår familjeterapeut och den/de anhöriga. Regelbundna träffar bokas in på behandlingshemmet, men kan även ske i hemmiljön. Samtalen sker både med ungdomen och föräldrarna samt enbart tillsammans med föräldrarna. Både ungdom och föräldrar ska förstå varandras situation och lära sig hantera gamla situationer på ett nytt och sunt sätt.

ANHÖRIGDAGAR

Flera gånger varje år anordnar vi anhörigdagar för våra ungdomars närmaste och familj. Vi får tillfälle att berätta vad som hänt med ungdomen och hur vi tänker kring de insatser vi erbjuder. Vår erfarenhet är att de anhöriga har stort behov av att dela sina erfarenheter, sin glädje och sin sorg under dessa dagar. Missbruk är tyvärr ofta något familjer håller för sig själva och vår erfarenhet visar att det ofta är en stor befrielse att få dela sina tankar och känslor med andra i samma situation.

 

Ring oss gärna och fråga om du undrar över något: 072-399 05 33