ALLVIKEN
DSC_0240.jpg

TERAPI

DSC_0037.jpg

TERAPI

DSC_0192.jpg

BEHANDLING

Vår behandling utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT) och 12-stegsmodellen anpassade efter yngre personers förutsättningar. Vi har ett systemteoretiskt synsätt i arbetet med den unge och hansnätverk.

_MG_0067.jpg

ANHÖRIGSTÖD

På Allviken har vi utvecklat ett väl fungerande program för anhöriga. För att en behandling ska kunna ge full effekt måste nätverket och de närmaste också informeras och hållas delaktiga. Vi anser att denna del av arbetet är oerhört viktig och i många fall direkt avgörande för om ungdomen lyckas eller inte när han så småningom återvänder hem.

_DSC3649.jpg

UTREDNING

Ibland finns det funderingar gällande eventuella bakomliggande diagnoser som skapar svårigheter i vardagen för den enskilde. På Allviken har vi möjlighet att hjälpa till med utredningar under behandlingsplaceringen. Inför en utredning behöver vi först klargöra vad utredningen ska syfta till, på vilket sätt en eventuell utredning är till hjälp för ungdomen, vem som önskar utredningen (samhället, familjen, ungdomen eller samtliga?) och på vilket sätt en eventuell diagnos kan tänkas påverka både identitet och livskvalitet.